Čutek Maximilián

Narodil sa 14. júna 1984 v Bratislave, kde v rokoch 2000 – 2004 študoval na Strednej škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru (prof. Marián Mudroch, doc. Marián Huba) a v rokoch 2005 – 2006 na Výtvarnej škole Václava Hollara v Prahe (prof. Jan Gemrot, doc. Josef Hlaváček). V štúdiách pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v rokoch 2013 – 2017 (doc. Maroš Šlapeta, prof. Darina Smržová). Žije v Bratislave a venuje sa sochárskej tvorbe, maľbe a objektu. Maximilián Čutek sa vo svojej voľnej umeleckej tvorbe pohybuje v rozpätí expresívnodramatickej znakovej reči a abstraktného prejavu založeného na koloristických kvalitách. V sochárskom prejave ťaží z prastarej mágie, vyžarujúcej z maľovaných drevených totemov a iných kultových predmetov, čo sa v jeho prípade prejavuje v bohatej sugestívnej a potemnenej akrylovej maľbe, ktorou pokrýva svoje drevené i sadrové sochy a objekty. Inšpiráciu pre ich štylizované, no v podstate realistické tvary a objemy hľadá najmä v ríši zvierat, ale i fantastických tvorov s predobrazom v moderných legendách i dávnych mýtoch. Jeho maliarska tvorba, ktorej sa venuje už celé desaťročie, sa rozvíja v abstraktných polohách a len výnimočne sa sústreďuje na detail, symbol či znak evokujúci pocit predmetného sveta. Ťažiskom jeho maľby je expresívna, žiarivo tlmená tajomná škála, ktorá mu umožňuje vo farebných akordoch i disharmóniách tlmočiť atmosféru vysnívanej krajiny jeho predstáv.

(MH)

Krajina. Triptych, časť. 2020. Akryl. 140 x 100 cm
Kone vrané. 2020. Čierny granit. v. 60 cm

Kontaktné údaje

Mickiewiczova 3, 811 07 Bratislava
maxcutek@gmail.com