Chabadová Marta

Narodila sa 2. marca 1950 v Bratislave, kde v rokoch 1970 – 1976 študovala na Vysokej škole výtvarných umení (prof. Ján Želibský). Žije v Bratislave a venuje sa maľbe a kresbe. V tvorbe Marty Chabadovej sporadicky nachádzame figurálne diela i autoportréty, no v posledných rokoch to bola predovšetkým krajina a zátišie, ktorým sa venovala dominantne. Jej výtvarný prejav vychádza z realistického tvaroslovia a významnú úlohu v jej maliarskych kreáciách zohráva kresba. Často strohá a disciplinovaná, naznačujúca pravidelnú osnovu, ktorá je nosnou časťou kompozície, a na pozadí ktorej žiari farebný detail a rozvíja sa pointa príbehu. Obrazy Marty Chabadovej charakterizuje čistá a jemná farebnosť s dominantnou prevahou bielej, ktorá zjemňuje strohé línie a tvary a umocňuje poetickú snivosť jej kompozícií, ktoré nie sú len sondou do tajomného sveta prírody, ale i vyjadrením životného pocitu, nálady i stavu mysle súčasného človeka. Možno povedať, že v jej chápaní krajiny je zakomponovaný istý ekologický princíp, ktorý evokuje predstavu čistej nedotknutej prírody, a ktorý nás núti k zamysleniu. Podobne meditatívny a priam metaforický charakter majú diela, kde autorka využíva znak kríža ako všeobecne humánneho symbolu. Zatiaľ čo v minulosti využívala koláže z jemných bielych tkanín na stupňovanie napätia a tajomnosti, dnes využíva transparentnú belobu, ktorou prekrýva časti maľovaného príbehu či krajinárskeho výseku na zdôraznenie pointy a hlavnej myšlienky deja.

(MH)

Pocta ekológom. Diptych, časť. 2020. Akryl. 100 x 80 cm
Strácanie III. 2021. Kombinovaná technika. 100×80 cm

Kontaktné údaje

Palackého 20, 811 02 Bratislava
+421 905 543 955
chabadova@chabadovamarta.sk