Černý Ladislav

Narodil sa 2. novembra 1965 v Bratislave, kde v rokoch 1985 – 1986 študoval na Vysokej škole výtvarných umení reštaurovanie. V rokoch 1987 – 1991 pokračoval v štúdiu na Hochschule für Bildende Künste Dresden v Drážďanoch (prof. Ingo Sandner a neskôr i prof. Horst Jokusch, prof. Friderun Bonzin a prof. Günter Jacob). Žije v Ivanke pri Dunaji a popri reštaurátorskej tvorbe sa intenzívne venuje maľbe, sochárskej tvorbe a objektu. Černého tvorivý záber je neobyčajne rozsiahly. Obsiahne niekoľko umeleckých disciplín vo vyváženej kvalite a priam eruptívnej forme. Inšpiráciou je preňho človek vo svojej existenciálnej podstate a v konfrontačných vzťahoch s okolím. Jeho maliarsky i sochársky prejav je veľkorysý, expresívny a dynamický so sklonom k monumentalite a má meditatívny charakter. I keď medzi jeho maľbou a sochou nachádzame silné vzájomné prepojenie, každá z týchto disciplín sa vyvíja autonómne. V maľbe výraznú rolu zohráva ľudská figúra, ktorá je nositeľom experimentov najmä v štylizácii výtvarnej reči. Tá smeruje od abstrakcie k štruktúrovanej maľbe, kde uplatňuje archetypálne tvary a hutnú, pastóznu a zemitú farebnosť. Černého sochárska tvorba nadväzuje na abstraktnú líniu jeho maľby, zachovávajúc si monumentálny charakter. Spočiatku pracoval zväčša s epoxidom a svoje robustné ľudské torzá pokrýval žiarivou farbou, neskôr prechádza k archetypálnym tvarom, ktoré kombinuje s fragmentmi industriálnych prvkov, reťazami, rúrami, či pásmi ocele.

(MH)

Adam a Eva. 2019. Javor. 140 x 70 x 70 cm

Kontaktné údaje

Družstevná 50, 90028 Ivanka pri Dunaji
+421 905 331 490
cerny@ivankanet.sk
www.ladislavcerny.sk