Čechovská Katarína

Narodila sa 25. februára 1972 v Bratislave, kde v rokoch 1994 – 1998 študovala na Vysokej škole výtvarných umení (prof. Karol Ondreička) a v rokoch 1998 – 2003 na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského (prof. Karol Ondreička). Žije v Bratislave a profesionálne sa venuje fotografii, grafickému dizajnu a maľbe. Maliarska tvorba Kataríny Čechovskej je inšpirovaná krajinou, jej detailnými prvkami, ale aj celkovým pocitom z atmosféry, ktorý krajinársky výsek vyžaruje. Vo svojich maliarskych solitéroch i tematických cykloch vychádza z reality, no výsledný celok je značne abstrahovaný a rozhodujúcu rolu zohrávajú farebné a kompozičné prvky obrazu, s ktorými autorka narába veľmi spontánne a uvoľnene. V súčasnosti stojí v centre jej tvorivých záujmov fotografia. I tu je hlavnou inšpiráciou príroda, ale vo svojich detailoch a makropodobách. Sústreďuje sa na rôzne prírodné štruktúry, skaly, piesok, drviny, všíma si vodu v bystrinách, prináša i zaujímavé makrozábery kvetov a tráv, ich štruktúr i vnútorných stavebných prvkov. Fotografiu, zväčša farebnú, v procese postprodukcie ďalej upravuje princípom koláže z viacerých pôvodných negatívov do výsledných polôh, ktoré potom variuje a vytvára tematické série. Zaujímavú časť jej tvorby predstavujú práce vychádzajúce z tieňohry, kde je primárnym tieň daného objektu a jeho vzájomné prekrývanie. Jej tvorbu vcelku charakterizuje najmä fascinácia farbou, jemné valéry a posuvy farieb do rozmanitých spektier.

(MH)

Na krídlach Archanjela. 2020. Fotokoláž. 90 x 90 cm
Morské nokturno. 2021. Akryl. 80 x80 cm

Kontaktné údaje

Krčméryho 4/5, 811 04 Bratislava
+421 903 132 432
blueline@centrum.sk