Pistl Andrášová Andrea

Narodila sa v Košiciach. Od roku 1978 študovala na Pedagogickej fakulte UK v Trnave na Katedre špeciálnej pedagogiky so zameraním na art terapiu a štúdium ukončila na Univerzite v Košiciach. Ďalšie výtvarné skúsenosti, najmä základy kresby a perspektívy, získavala v ateliéri sochára Jána Mathé a v ateliéri Ladislava Vychodila. Od roku 1999 žije v Bratislave a venuje sa maľbe a kresbe. Maliarska tvorba Andrey Pistl Andrášovej má epický charakter. Každý z jej obrazov má svoj vlastný príbeh, ktorého dej rezonuje v kompozícii, vo farebnej škále i v gestách postáv. Podnety pre svoju tvorbu nachádza v literatúre a v známych príbehoch z histórie, no najväčším inšpiračným žriedlom je pre ňu vlastný vnútorný pocitový svet, osobné irodinné mytológie, zážitky a skúsenosti. Kľúčovou postavou jej tvorby je žena, rozhodná, sebaistá i tajomná, ale najmä presvedčivá i v zložitých okamihoch a situáciách poznačených láskou, vášňou, nádejou, jemnou iróniou a možno i sklamaním. Žije vlastným životom, v ktorom rezonuje mestské prostredia, isté sociálne väzby i rodinné zázemie. Maliarska reč Andrey Pistl Andrášovej vychádza z realistického tvaroslovia, v ktorom sa vzdialene ozývajú prvky kubizmu, fauvizmu i expresionizmu a nemožno vynechať ani vplyv košického výtvarného prostredia, ktoré ju v počiatkoch formovalo. Andrea Pistl Andrášová je zručná koloristka a fantázia a imaginácia jej umožňujú spájať rozmanité detaily až surrealistického charakteru do kompozícií, ovládaných jedinečným médiom a to farbou. Maľuje svoje postavy dynamickým rukopisom často v smelých skratkách, s odvahou abstrahovať tvary a hľadať napätie v kontraste expresívnych i poetizujúcich prvkov. Výrazná kresba a sýta farebná škála s prevahou červenej, modrej zelenej a žltej má jednoznačne symbolický význam.

(MH)

Lúčny koník. 2018. Olej. 100 x 80 cm

Kontaktné údaje

+421 905 24 363
aaapistl77@gmail.com