Vojtášek Alex

Narodil sa 13. decembra 1952 v Roudnici nad Labem. V rokoch 1973 – 1980 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Albín Brunovský) av rokoch 1985 – 1995 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg. Žije v Bratislave a popri komornej maľbe sa venuje maľbe, kresbe, grafike, knižnej ilustrácii, priestorovým objektom i dielam do architektúry. Maliarska tvorba Alexeja Vojtáška je už na prvý pohľad nesmierne bohatá. Je výsledkom predstavivosti a fantázie, zmyslu pre gradáciu deja, a samozrejme, i koloristických kvalít a dokonalej kresbovej prípravy. Nesmieme zabúdať ani na dedičstvo Brunovského školy upriamujúcej pozornosť autora na poeticko-imaginatívny tvorivý princíp, ktorému zostáva až podnes verný, napriek tomu, že si vytvoril vlastný maliarsky štýl, farebnú škálu i osobitú výtvarnú reč, kde významnú úlohu zohráva meditácia a citácia, ale najmä nezameniteľná a tajomná reč symbolov a metafor. Jeho maliarsky prejav siaha od imaginatívnych figurálnych prvkov cez archetypy a znaky až k abstrakcii, využíva symboliku základných geometrických tvarov, ale i pentagramov a špirál. Významnú úlohu zohráva i eruptívna sila a symbolika farieb, hutnosť farebných pást a tajomná výrazovosť rozmanitých štruktúr. Široká škála Vojtáškových námetov siaha hlboko do histórie starých civilizácií, ťaží z literárnych i filozofických podnetov, využíva astrálne motívy, prírodné prvky, a samozrejme i vlastné príbehy, ktoré posúva zo súčasnosti do nadčasových dimenzií.

(MH)

Príchod svetla. 2020. Kombinovaná technika. 80 x 80 cm
Transformacia – Vodný svet. 2021Kombinovaná technika. 120 x100 cm

Kontaktné údaje

Tosltého 2, 811 06 Bratislava
+421 903 440 877
vojtasek.alexej@gmail.com