Sumbalová Helena

Narodila sa 23. augusta 1951 v Bratislave, kde v rokoch 1970 – 1975 študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Žije v Bratislave a v poslednom desaťročí sa začala intenzívne venovať maliarskej tvorbe, kresbe i poézii. Helena Sumbalová sa svojou tvorbou zaraďuje do bohatého prúdu poeticko-lyrickej maľby s figurálnymi východiskami a spontánnym koloristickým prejavom. Jej tvaroslovie vychádza z realistických prvkov, no v procese tvorby sa dostáva neraz až do polohy abstrakcie, takže len názov či atmosféra navodená farbou a svetlom dávajú tušiť spojitosť s interpretovanou témou. Najčastejšie maľuje akrylovými farbami a strieda lazúrnu splývavú maľbu s hutnou a pastóznou. Tajomné podkladové štruktúry pohlcujúce i odrážajúce svetlo dosahuje špecifickou technikou valčekovania a na tento skoro reliéfny podklad potom maľuje svoje fantázie a predstavy. Inšpiráciu hľadá v prírode, v realite života i v medziľudských vzťahoch. Maľuje figurálne motívy, portréty, abstraktné kompozície, ale predovšetkým krajiny. S obľubou sa venuje tematike nočných mestských krajín realizovaných v monochrómnych modrých tónoch s jedinečnou skladbou architektonických prvkov, ktoré sú tajomné a poetické, no zároveň i dramatické. Je zaujímavé, že i keď má autorka mestské korene a výrazné intelektuálne zázemie, našla si veľmi osobitý vzťah aj k vidieckej krajine, ktorú interpretuje raz v polohe idylického pohľadu, inokedy ako dramatický vír farebných akordov.

(MH)

Letela húska. 2019. Akryl na plátne. 70 x 50 cm
Jar prichádza navzdory Covidu. 2021. Akryl. 100 x100 cm

Kontaktné údaje

Bzovícka 2, 851 07 Bratislava
+421 905 929 067
hsumbalova@gmail.com
www.sumbaart.com