Sekela Dušan

Narodil sa 3. marca 1955 v Medzilaborciach. V rokoch 1974 – 1980 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Elvíra Antalová, prof. Robert Dúbravec, prof. Ján Želibský, doc. Ivan Vychlopen). Žije v Bratislave a venuje sa komornej maľbe, objektu, inštaláciám i pedagogickej činnosti. Dušan Sekela je solitérnym zjavom v súčasnej slovenskej maľbe. Jeho tvorba vychádza z princípov geometrickej abstrakcie a okrajovo i pop-artu a jej dominantným prvkom je farba. Autorova výtvarná reč ťaží z kontrastov i harmónie žiarivých tónov a z dynamickej kompozície, ktorá navodzuje pocit pohybu a neobmedzenej slobody. Mnohé z jeho diel nadobúdajú trojrozmerné podoby pomaľovaných plytkých ihlanov, kužeľov, sférických trojuholníkov, zachovávajú si však vždy funkciu závesného obrazu. Jeho maľby majú polyptychálny charakter, alebo sú súčasťou monotematických cyklov či sérií a predstavujú príbuzné farebné alebo priestorové variácie. Základnou témou Sekelových diel sú prírodné prvky a javy, šport, vesmír i pocitový svet človeka. Osobitú polohu jeho tvorby predstavujú rôzne tvarované závesné priestorové kompozície, kde vkladá do abstraktného a geometricky členeného pozadia v jednej rovine maľované fragmenty reálnych tvarov, torzá tiel i tvárí, čím vzniká pocit priestoru, hĺbky, ba dokonca pohybu. Vnášanie týchto identifikovateľných detailov obohacuje námetovú škálu autorovej tvorby o mytologické aj literárne námety i o fragmenty z osobného života.

(MH)

Premena. 2020. Akryl. 70 x 70 cm
Syntéza časopriestoru. 2021. Akryl. 70×86 cm

Kontaktné údaje

Holíčska 14, 851 05 Bratislava
+421 903 967 045
dusansekela@zoznam.sk