Pivovarníková Jana

Narodila sa 3. marca 1949 v Bratislave. V rokoch 1964 – 1968 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a v rokoch 1968 – 1974 pokračovala v štúdiu na Filozofickej fakulte UK, odbor dejiny umenia. Žije v Bratislave, venuje sa komornej maľbe, sochárskej tvorbe, a tiež výtvarnej teórii. Jana Pivovarníková je autorkou nespočetného množstva maliarskych diel zobrazujúcich tajomnú neznámu ženu odetú v dlhej róbe, ktorá sedí v imaginárnej vysnenej krajine, stojí pod osamelým stromom, či s vlečkou siahajúcou až k zemi jazdí na ušľachtilom koňovi. Osamelá jazdkyňa v rozmanitých pózach, niekedy v spoločnosti inej, rovnako anonymnej osoby či zvieraťa je vyjadrením zložitého vnútorného sveta autorky, ale i širokej škály pocitov človeka súčasnosti. Vo vzájomných väzbách s vyprázdneným priestorom, so zvieraťom, či súputnikom je tajomnou metaforou túžob, sklamaní, samoty a odcudzenia, ale i nádejí. Jednoduché línie, čisté, priam gotické tvary zbavené akýchkoľvek detailov, takmer monochrómna farebnosť tlmených modrých tónov a prítomnosť tajomného svetla prepožičiava obrazom Jany Pivovarníkovej magickú atmosféru, ktorá nabáda k meditácii. Podobné témy rozvíja autorka v polovici deväťdesiatych rokov i v komornej plastike, kde však éterickú ľahkosť nahrádzajú robustnejšie objemy bronzových postáv a štrukturálna modelácia tvarov.

(MH)

Z cyklu V krajine. 2018. Olej. 101 x 91 cm
Jazdkyňa. 2016. Olej. 85 x62 cm

Kontaktné údaje

Cádrova 6, 831 01 Bratislava
+421 903 160 284
j.pivovarnikova@gmail.com
www.modernart.sk