Oravec Juraj

Narodil sa 8. októbra 1956 v Kežmarku. V rokoch 1975 – 1981 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Dezider Castiglione, prof. Ivan Vychlopen). Žije v Trenčíne a venuje sa monumentálnej i komornej maľbe, grafike aj realizáciám do architektúry. Juraj Oravec je výborný kolorista a maľuje zväčša žiarivými farbami, ktoré vrství do jemných a tajuplných štruktúr, inokedy ich nanáša razantnými ťahmi a údermi štetca, zanechávajúc jasné odtlačky, čiary a vibrujúce línie. Často využíva kontrast rozmanitých plôch a dynamické maliarske gesto, ktoré vnáša pohyb do jeho kompozícií. Zatiaľ čo časť jeho tvorby je akousi veľkolepou syntézou farby, svetla a monumentálneho tvaru, iné polohy prezentujú osobitý analytický princíp, spájajúci v sebe prvky kubizmu i geometrickej abstrakcie, tašizmu i poeticko-imaginatívnej maľby do výslednej komplikovanej a veľmi sofistikovanej kompozície, z ktorej vyžaruje fantazijná snová atmosféra. Oravec si vytvoril prostredníctvom tvarov, farieb i fragmentov písma osobitý koncentrovaný jazyk symbolov, čo mu dáva možnosť neustáleho balansu na hranici figuratívnej maľby a abstraktného prejavu. Témy hľadá v histórii i súčasnosti, maľuje veľkolepé únosy, ale aj sakrálne výjavy, vesmírne diaľky i morské hlbočiny, prírodu i bizarné postavy inšpirované literárnymi príbehmi. Otvára dialóg s divákom práve prostredníctvom tajuplného metaforického podtextu svojich diel.

(MH)

Pomiešané jazyky II. 2020. Akryl. 187 x 165 cm
Lillith. 2021. Akryl. 200 x 250 cm

Kontaktné údaje

Hlavná 25, 911 05 Trenčín
+421 905 401 448
jurooravec@orangemail.com