Mareš Ladislav

Narodil sa 26. apríla 1970 v Bratislave. V rokoch 1994 – 1998 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Berger). Žije v Bratislave, venuje sa maľbe, grafike, hudbe a vedie vlastné výtvarno-relaxačné centrum. Ladislav Mareš sa venuje širokej škále umeleckých žánrov a okrem maľby, kresby a grafiky sa orientuje i na ilustráciu, grafický dizajn, video, fotografiu a je aj skvelým gitaristom. Vo svojej maliarskej tvorbe sa pohybuje na rozhraní figurácie a abstrakcie. Mnohé z jeho abstraktných diel sú inšpirované hudbou a širokou škálou emócií a pocitov súčasnej generácie. Vo svojej ranej figuratívnej tvorbe zväčša ťažil z účinku veľkých štylizovaných plošných tvarov a obrysov, oprostených od akýchkoľvek detailov. Jeho postavy športovcov, hráčov, ale aj fragmenty čísel alebo písma žiarili na pozadí neutrálnej plochy, oživenej dramatickými a dynamickými farebnými zásahmi. V priebehu rokov sa jeho maliarsky štýl vykryštalizoval do špecifickej výtvarnej reči, kde rezonujú najmä prvky popartu a streetartu, grafity i komiksu. Výsledkom je svieži maliarsky záznam pohybu a rytmu doby, prepojený na prvky súčasnej vizuálnej kultúry s témami zo sveta výtvarnej a hudobnej synestézie, ale i z prostredia konzumnej spoločnosti. Farba v jeho tvorbe stále zostáva rovnako svieža a žiarivá, narastá však podiel pevnej dynamickej a spontánnej kresbovej linky, ktorá ovláda kompozíciu a je dominantným nositeľom výrazu.

(MH)

Mačacia kaviareň. 2021. Akryl. 100 x150 cm
Vesmíry zápisník. 2021. Akryl. 100 x150 cm

Kontaktné údaje

Gaštanová 8, 811 04 Bratislava
+421 905 114 118
maresartstudio@gmail.com
www.maresart.sk