Laluha Martin

Narodil sa 26. októbra 1979 v Bratislave. V rokoch 1994 – 1998 študoval na Strednom odbornom učilišti v Pezinku, odbor kameň a keramika. Ďalšie výtvarné vzdelanie získal v ateliéri svojho otca, známeho maliara Milana Laluhu. Žije v Bratislave a venuje sa maľbe, kresbe, keramike, plastike i hudbe. Martin Laluha predstavuje v mladej slovenskej maľbe solitérny zjav. Jeho maľbu, ktorá v súčasnosti stojí v popredí jeho umeleckých záujmov, by sme mohli zaradiť do širokého prúdu poetickej imaginácie, no špecifickou výtvarnou rečou i obsahovosťou naznačuje i ďalšie filiácie rozmanitých smerov európskej moderny. Základ jeho maliarskej reči predstavuje kubizujúce tvaroslovie členiace kompaktné objemy na farebné geometrické tvary, surrealistické spájanie rozdielnych prvkov do novej tajomnej reality i futuristický princíp pohybu. Svoje magické obrazy plné symbolov a metafor maľuje technikou oleja, pastelu i rozmanitých kombinácií. Často sú výsledkom spontánneho impulzu a ich kompozícia sa rodí bezprostredne, inokedy ju má vopred detailne premyslenú a dlho zvažuje jednotlivé ťahy. Používa bohatú mozaiku tvarov, prvkov i farieb, no často siaha i k minimalistickým riešeniam s decentnou, až monochrómnou farebnosťou. Tematické zdroje jeho tvorby nie sú vymedzené a možno povedať, i na základe názvov jeho diel, že čerpá z vlastnej fantázie a najmä zo svojich súkromných mytológií. Sú späté s rodinným zázemím, spomienkami na detstvo a otca, humornými príbehmi i hudbou.

(MH)

Mrazivé ráno. 2016. Olej. 60 x 60 cm

Kontaktné údaje

Stupavská 35, 831 06 Bratislava
+421 905 666 611
m.laluha@gmail.com