Korkoš Martin

Narodil sa 7. októbra 1973 v Bratislave, kde v rokoch 1988 – 1991 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu (prof. Jozef Hobor, prof. Michal Gavula, prof. Viliam Loviška). V rokoch 1994 – 1998 študoval na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe (prof. Kurt Gebauer a prof. Václav Šerák) a v rokoch 2000 – 2002 na Excelsior Art School v Sydney, kde zároveň spolupracoval na výtvarnom projekte otváracieho i záverečného ceremoniálu Letných olympijských hier 2000. Žije vo Svätom Jure a venuje sa sochárstvu, maľbe, kresbe, grafike, performanciám a textárskej a hudobnej tvorbe, kde spolupracuje s bratom Marekom. Podieľal sa na viacerých výtvarno-architektonických projektoch v Číne, Hongkongu i v Thajsku. Martin Korkoš vo svojom sochárskom i maliarskom koncepte porovnáva temer exaktnou metódou jedinečný vzťah priestoru, času a hmoty. Vo svojich obrazoch odhaľuje polaritu mikro a makrosveta prírody a svoje predstavy o jej zákonitostiach a premenách interpretuje veľmi sugestívnym spôsobom v nekonečnom labyrinte vzájomne prepojených drobných prvkov a farebných častí vyvolávajúcich zrakovú ilúziu pohybu. Dominantou je pritom kresba, ktorá ohraničuje objemy, vypĺňa ich jemnou šrafúrou, postupne prechádza do dekoratívne pôsobivých symbolov a znakov, kombináciami a variovaním ktorých vzniká súvislý zápis informácií.

(MH)

Digital Archeology. 2019. Akryl. 140 x 70 cm
Pink Panther. 2018. Akryl. 70 x50 cm

Kontaktné údaje

korkosmartin@gmail.com