Kellenberger Martin

Narodil sa 11. októbra 1957 v Bratislave. V rokoch 1976 – 1980 študoval na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Trnave (prof. Ľudovít Hološka, doc. Alexander Vika) a v rokoch 2005 – 2017 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Ústave výtvarnej tvorby a multimédií Fakulty architektúry STU. Žije v Bratislave a tvorí v oblasti maľby, grafiky, ilustrácie i animovaného filmu. Martin Kellenberger je autor, v diele ktorého sa spájajú koloristické kvality s epickou výrečnosťou a výrazovou presvedčivosťou. Farba zohráva v jeho tvorbe prvoradú úlohu. Je základom výstavby objemov i obrysov a zároveň zohráva významnú symbolickú rolu. Tajomné temné tóny a zemitý kolorit prepožičiavajú jeho obrazom dramatickú osudovosť. Žiarivá a až fauvisticky pestrá paleta je synonymom hravosti a spontánnej bezprostrednosti a čierne pozadia s atmosférou hviezdnej oblohy umocňujú expresiu a dynamiku jeho bojových výjavov. Martin Kellenberger je predovšetkým figuralista a inšpiráciu pre svoje diela hľadá v histórii i v súčasnosti. Antika a stredovek sa v jeho tvorbe prelínajú s výjavmi spätými so životom vzdialených etník a prírodných národov, všíma si i dôsledky civilizácie a panorámy moderných miest, rovnako aktuálna je v jeho tvorbe i humanistická idea olympijských hier. Svoje príbehy nerozpráva len prostredníctvom svojich postáv, dramatickosť deja umocňuje aj symbolmi, metaforami, vpisovanými textami i fragmentmi slov a magických znakov.

(MH)

Peter a kohút. 2019. Akryl. 40 x 50 cm
Zlatonosná rieka. 2020. Akryl. 50 x60 cm

Kontaktné údaje

Urbánkova 8, 811 04 Bratislava
m.kellenberger@centrum.sk