Alexyová-Fígerová Katarína

Narodila sa 8. januára 1963 v Bratislave. V rokoch 1978 – 1982 študovala na Strednej priemyselnej škole grafickej v Bratislave. Žije v Bratislave a venuje sa maľbe, kresbe a v poslednom období i sochárskej tvorbe. Maliarka Katarína Alexyová je známa svojimi presvedčivými obrazmi, ktoré vychádzajú z expresívno-lyrického tvaroslovia ovplyvneného aj prvkami informelu a geometrickej i lyrickej abstrakcie. Jej diela nám približujú veľmi intímny svet poézie a hudby a často predstavujú hlbokú sondu do sféry mystiky a filozofických meditácií súčasného človeka. V posledných rokoch uprednostňuje plastickejší princíp svojich maliarskych kreácií a pracuje viac so štetcom a špachtľami. Používa hutné polotuhé farebné hmoty a rozmanité drobné predmety. Jej koláže a asambláže nadobúdajú postupne trojrozmerné podoby, od ktorých sa dostáva k voľnej sochárskej tvorbe. Tu pracuje predovšetkým s kovom, ktorý tvaruje, strihá, zvára, ohýba a vrství, ba nevyhýba sa ani nájdeným predmetom či torzám, ktoré decentne vkladá do svojich kompozícií.

(MH)

Huslistka z Barbican Hall. 2015. Akryl, kombinovaná technika. 130 x 80 cm
Dvaja. 2020. Akryl, kombinovana technika. 110×120 cm

Kontaktné údaje

Koprivnická 16, 84102 Bratislava
+421 905 421 726
katarina.figerova@gmail.com
www.katarina-alexyova-figerova.sk