Horváthová Mária

Narodila sa 18. januára 1951 v Modrom Kameni. V rokoch 1969 – 1974 študovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity J. A. Komenského v Bratislave. V rokoch 1974 – 1982 a 1990 – 1993 pracovala v Slovenskej národnej galérii. V rokoch 1982 – 1990 bola riaditeľkou Galérie mladých. V roku 1990 zakladá a dodnes vedie agentúru ARS TOUR, ktorá sa orientuje na prípravu odborných študijných ciest v oblasti výtvarného umenia a architektúry, a ktorá umožnila mnohým umelcom i architektom bezprostredný kontakt s európskym umením a kultúrou. V roku 1994 sa stala tajomníčkou novozaloženého Spolku výtvarníkov Slovenska a až do súčasnosti organizuje činnosť tohto združenia ako kurátorka výstav a programová manažérka. V rokoch 1995 – 1997 ako riaditeľka Nadácie Mikuláša Galandu spolu s kolegami zo Spolku výtvarníkov Slovenska zakladá a dodnes vedie ateliér slovenských umelcov v Cité Internationale des Arts v Paríži (výstavné prezentácie 2000, 2005, 2011, 2016). Žije v Bratislave. V rokoch 1974 – 2020 kurátorsky pripravila viac ako tri stovky výstav na Slovensku i v zahraničí. Bola kurátorkou slovenskej kolekcie na Bienále umenia v Benátkach (1997) a kurátorkou i koordinátorkou veľkých výstavných projektov v Moskve, Londýne, Paríži, Mníchove. Je členkou Rady Fondu výtvarných umení a v súčasnosti je tiež kurátorkou Carlton Savoy Art Gallery a Ružinovskej galérie. Je autorkou mnohých katalógov, odborných štúdií i viacerých monografií. Za výstavy, aktivity i publikácie v roku 1985 získala Cenu Martina Benku, roku 1998 Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky, v roku 2010 Prémiu M. T. Mitrovského, v roku 2013 Cenu Mariána Várossa a v roku 2016 Cenu Imra Weinera Kráľa.

(MH)

Kontaktné údaje

+421 905 128 073
maria_horvathova@nextra.sk