Hložníková Zuzana

Narodila sa 21. mája 1952 v Žiline. V rokoch 1973 ukončila štúdium na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave (prof. Gabriel Štrba). Ďalšie skúsenosti získavala v ateliéri svojho otca prof. Vincenta Hložníka. Žije v Bratislave a venuje sa voľnej grafike, kresbe, sporadicky aj ilustrácii, známkovej tvorbe a úžitkovej grafike. Je spoluautorkou viacerých monumentálnych realizácií v architektúre, najmä vitráží. Tvorba Zuzany Hložníkovej predstavuje uzavretý komorný koncept introvertného charakteru. Jej emotívny účinok je založený na výrazových i významových konštantách: čiernobielej farebnosti, tvarovej strohosti, dynamickej kompozícii a na jednoznačnej námetovej orientácii. Tá je sústredená výlučne na vnútorný svet človeka, na základné etické princípy, vzájomný vzťah protikladov ako základ podstaty ľudskej existencie. Tvorba Zuzany Hložníkovej má výrazný symbolický podtext a humanistickú orientáciu. Jej linorezy a drevorezy sú na prvý pohľad asketické a strohé, no zároveň mimoriadne emotívne a výrečné. Biela a čierna farba, ktoré sú podstatou grafických techník, nie sú len základom expresívnej výrazovosti jej grafík, ale zohrávajú dominantnú úlohu i vo významovej rovine jej diel. Ako odveký symbol života a smrti či dobra a zla ich autorka využíva v kontraste veľkých čiernych a bielych tvarov a v striedaní negatívnych i pozitívnych plôch ako anonymné pozadie, na ktorom sa odohráva konkrétna ľudská dráma.

(MH)

Štyria poslovia (SARS-CoV-2). 2020. Linorez. 100 x 72 cm
Pozorovateľ. 2021. Linorez. 47 x40 cm

Kontaktné údaje

zuzana.hloznikova@gmail.com