Strassner Gabriel

Narodil sa 12. marca 1979 v Bratislave. V rokoch 1993 – 1997 študoval na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, odbor kameňosochárstvo (prof. Vojtech Loviška) a v rokoch 1998 – 2004 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre reštaurovania sochy (prof. Dana Salamonová a doc. Jaroslav Kuba). Žije v Bratislave-Devíne, pôsobí ako docent na Katedre reštaurovania VŠVU a venuje sa voľnej sochárskej tvorbe v rozmanitých materiáloch. Gabriel Strassner pracuje najmä s kameňom a drevom a má za sebou množstvo reštaurovaných kamenných skulptúr i iných umeleckých pamätihodností. Vo svojej voľnej tvorbe sa okrem týchto materiálov sústreďuje i na voľnú a úžitkovú keramiku a v poslednom období najmä na bronz. Je autorom podivuhodných sôch oscilujúcich na hrane reality a abstrakcie, ktoré evokujú podoby tajomných objektov, mýtických zvierat i štylizovaných ženských postáv. Základným prvkom Strassnerových bronzov je plynulý vznosný oblúk, ktorý pretína v smelej krivke priestor, zdvíha sa i klesá, postupne nadobúda i stráca objem a mení štruktúry svojho povrchu. Žiarivé lesklé plochy a ostré hroty sa striedajú s bohatým reliéfom matných patinovaných objemov i s detailami, tvarovo odvodenými z autorových drevených solitérov. Hra svetla a hlbokého tieňa, exponované tvary evokujúce prepojenie na ľudský, zvierací i rastlinný svet prepožičiavajú týmto dielam nádych tajomnosti, ktorú umocňujú samotné názvy diel. Sú symbolické i poetické, uvádzajú diváka do magického sveta mýtov a otvárajú mu brány do ríše fantázie a predstáv. Strassnerova sochárska tvorba je zrkadlom jeho intelektu, jeho vnútorného pocitového sveta a evokuje eleganciu i robustnosť, nostalgiu, ale i silu a napätie.

(MH)

Dobro a Zlo. 2019. Patinovaný bronz. v. 75 cm

Kontaktné údaje

Hutnícka 6, 841 10 Bratislava
+421 908 350 693
strassner.gabriel@gmail.com
www.restaurovanie.com