Dubina Pavol

Narodil sa 19. decembra 1975 v Bratislave. V rokoch 1994 – 2000 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Juraj Bartusz, prof. Juraj Meliš) a v roku 1999 absolvoval dvojsemestrálny študijný pobyt na Kunst Fachhochschule v Kieli (prof. Kerstin Abraham). Žije v Bratislave a venuje sa voľnému aj monumentálnemu sochárstvu, interiérovým i exteriérovým objektom a realizáciám do architektúry. Sochárska tvorba Pavla Dubinu v súčasnosti prezentuje širokú škálu námetov, ktoré autor realizuje v jedinečnej technike zváraného železa. Túto techniku ovláda dokonale, no výnimočná a v slovenskom umení zväčša ojedinelá je predovšetkým téma, ktorá sa ťahá jeho tvorbou od počiatku, a ktorá prináša emotívny a mimoriadne presvedčivý pohľad na krehký a zraniteľný svet detí. Dubinove komorné plastiky sú zrkadlom jeho pocitov i jeho vnútorného sveta a rozprávajú tajomné a zmysluplné príbehy, ktoré dávno prekročili literárny rozmer a stávajú sa životnými príbehmi nás všetkých. Očaria nás fantáziou tvarov a objemov, rebríkmi vedúcimi do tajomných svetov, nekonečnými schodiskami, vstupmi a priehľadmi do neznáma, bezodnými čiernymi dierami, kvapkami času, ale i pôsobivými detskými i ženskými torzami, či symbolmi lásky a materstva. Symbolika a metafora umocnenou dokonalým spracovaním chladného kovu je určujúcim prvkom a hlavnou výrazovou silou autorových sochárskych diel.

(MH)

Veci na ktoré si sám. Zvárané železo. 60 x 60 x 60 cm
Nevzdám sa. 2021. Zvárané železo. v. 45 cm

Kontaktné údaje

Tupolevova 10, 851 01 Bratislava
+421 905 526 351
palidub@gmail.com
www.palidub.sk