Bojňanský Vít

Narodil sa 14. októbra 1962 v Bratislave. V rokoch 1981 – 1987 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Kulich). Žije a tvorí v Bratislave – Záhorskej Bystrici a venuje sa sochárskej a maliarskej tvorbe, kresbe a monumentálnym realizáciám. Námetom jeho diel je svet prírody, rozmanité ľudské príbehy, torzá architektúr a priestorové objekty, ale i zvieracie motívy s príznačnou postavou koňa. Viťo Bojňanský hľadá inšpiráciu v literatúre, histórii, v osobných zážitkoch i vo všednej realite dneška. Elegantné a graciózne postavy žien, rozmanité zvieracie motívy, fragmenty krajiny idetaily vecí opakuje v mnohých variantoch a často aj po rokoch sa k nim opätovne vracia. Jeho obrazy, plné dynamiky a pohybu vnímame ako protipól jeho sôch, ale zároveň iako výrazný posun v smere hľadania novej výtvarnej reči, ktorá často opúšťa overené modely reality a cez výraznú geometrickú štylizáciu smeruje až na hranice nekonečného sveta abstrakcie. Vo svojich abstraktných kompozíciách strieda geometrické tvary s plynulými krivkami a využíva symboliku farieb aj ich dramatickú gradáciu na vyjadrenie základnej myšlienky, ktorou otvára cesty fantázii svojich divákov. Vo svojej sochárskej tvorbe kombinuje kov často s prírodnými materiálmi, drevom a kameňom, neskôr i so sklom a akrylom. Farbu používa ako výrazový prostriedok či nečakaný akcent, ktorý umocňuje významové metafory a symboliku jeho diel.

(MH)

Bezhlavá jazdkyňa. 2017 – 2018. Akryl na plátne. 120 x 150 cm
Koniny I. 2019 – 2020. Kameň a bronz. 124 x 150 x 20 cm

Kontaktné údaje

+421 903 246 727
vito.bojnansky@gmail.com
www.bojnansky.eu