Bidelnicová Mária

Narodila sa 19. júla 1954 v Bratislave. V rokoch 1969 – 1973 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave u prof. Rudolfa Filu a v rokoch 1977 – 1983 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre reštaurovania u doc. Iriny Mészárošovej. V roku 1982 absolvovala štúdium na Istituto Centrale del Restauro v Ríme u profesorov G. Serangeliho a S. Lancioniho. V rokoch 1983 – 1990 pôsobila na Katedre reštaurovania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde získala titul Art.D. a v rokoch 1993 – 2006 pôsobila ako reštaurátorka v Slovenskej národnej galérii. Žije v Bratislave a v Rusovciach a spočiatku sa venovala len reštaurovaniu diel starého umenia, najmä maľbe na drevo a plátno, neskôr i tvorbe kópií starých majstrov, ale aj impresionistov a európskej moderny. Od roku 2008 začína tvoriť i v oblasti voľného umenia, kde sa sústreďuje na maľbu a fotografiu. Mária Bidelnicová vo voľnej tvorbe spočiatku vychádzala z estetiky impresionizmu, neskôr sa venovala geometrickej abstrakcii, no jej dnešný tvorivý záber obsiahne oveľa širšiu škálu výrazových nuáns. Dokonalá technická pripravenosť jej umožňuje využívať naplno optické možnosti maľby ako jemného fluida i masívnej matérie, spájať ju s technikou koláže či fragmentmi fotografie, resp. kombinovať maľbu a rôzne fotografické postupy. Farba je pre ňu nosičom informácie, je však aj prostriedkom, ktorý sugestívnou formou reflektuje širokú škálu životných situácií a podnetov, inšpirovaných najmä prírodou, históriou a umením, mestským prostredím či realitou konzumnej spoločnosti.

(MH)

Relax IV. 2018 – 2019. Kombinovaná technika

Kontaktné údaje

Ferienčíkova 2, 811 08 Bratislava
+421 903 031 336
marika.bidelnicova@gmail.com