Bacmaňáková-Dicová Daša

Narodila sa 15. apríla 1972 v Prešove. V rokoch 1991 – 1997 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Dušan Kállay) a v roku 1995 na Academy of Fine Arts v dánskom Koldingu. Žije v Bratislave a tvorí v oblasti maľby, grafiky, kresby, koláže, ilustrácie a sporadicky sa venuje i textilnej tvorbe. Maliarka Daša Bacmaňáková už vo svojej ranej tvorbe hľadala inšpiráciu v dejinách civilizácie, filozofie a etiky. Jej koloristicky exponovaná výpoveď mala výrazne symbolický a metaforický charakter, interpretovaný často i prostredníctvom kaligrafických prvkov, písma a citátov vkladaných do obrazovej plochy. Možno povedať, že tieto prvky využíva v pozmenenej podobe i dnes, zásadne sa však zmenil jej maliarsky rukopis. Od komornejších formátov prešla k rozmerným kompozíciám, ktoré maľuje na plátno, ale najmä na veľké drevené platne, kde využíva prirodzenú kresbu dreva na pozadí farebných plôch ako pôsobivý raster, do ktorého maľuje, kreslí, odtláča rozmanité detaily, rastlinné i zvieracie prvky, tváre, osobné symboly i znaky. Vytvára tak dojem otvoreného a neobmedzeného priestoru, plného možností a rôznorodých ciest, vecí, javov, skutočností a predstáv. Strieda maľbu a kresbu tušom i ceruzkou, vytvárajúc sieť siločiar, ktoré umocňujú výrazovú silu jej jednotlivých kompozícií, často s cyklickým charakterom.

(MH)

Voda. 2013. Kombinovaná technika na dreve. 120 x 80 cm
Vôľa apredstava II. 2021. Kombinovaná technika. 150 x130 cm

Kontaktné údaje

bacmanakova.dasa@zoznam.sk