Bača Bohumil

Cena Spolku výtvarníkov Slovenska 2013
Narodil sa 28. marca 1943 v Plaveckom Mikuláši. V rokoch 1962 – 1966 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Peter Matejka). Žije v Bratislave a venuje sa maľbe a kresbe. Je zakladateľom Strednej súkromnej umeleckej školy a dlhé roky pôsobil ako jej riaditeľ a pedagóg. Bohumil Bača maľuje svoje obrazy v ucelených cykloch s výrazným filozofickým zázemím. Základným prvkom jeho komunikácie je symbolika a metafora, ktorú objavujeme vo významovej i výrazovej rovine jeho diel. Využíva najmä univerzálne platné symboly a znaky, ktoré vo svojej veľkorysej interpretácii evokujú vážne posolstvá a odkazy. Sú to predovšetkým monumentálne poňaté kríže, veže, stĺpy, brány, dvojice postáv, kyvadlá, oblúky, schránky, kruhy, ktorých farebnosť, raz tlmená, inokedy iskrivá a prežiarená vnútorným svetlom, navodzuje tajomnú až magickú atmosféru nabádajúcu k meditácii. V dielach Bohumila Baču rezonujú pôvodné filiácie novej figurácie i gestickej maľby i sklon k abstrakcii, farebnému zvýrazneniu a kreovaniu veľkých formátov. Jeho obrazy sú plné expresie a výrazovej sily, ktorá pramení z monumentálnej kompozície, z prelínania horizontál a vertikál, z robustných až archetypálnych tvarov, z kontrastu celku a drobného detailu, ale najmä z ich magickej farebnosti. Charakteristický je preňho posun často až na hranice abstrakcie, vyzdvihnutie kresby ako dominantného prvku kompozície, použitie koláže a plošnej asambláže.

(MH)

Znepokojenie – planéta Zem II. 2020. Olej. 100 x 120 cm
Virus I. 2020. Kombinovaná technika. 100×70 cm

Kontaktné údaje

+421 2 64 77 58 56
ssus@ssus.sk