Tesařová Jarmila

Narodila sa 20. januára 1994 v Přerove. V rokoch 2016 – 2019 študovala na Masarykovej univerzite v Brne a od roku 2020 na Ústave výtvarnej tvorby a multimédií Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (doc. Milan Lukáč). Žije v Přerove a v Bratislave a venuje sa voľnej grafike, kresbe a grafickému dizajnu. Kateřina Tesařová je mladá začínajúca autorka, ktorá si zvolila jednu z mnohých možností, aké klasické grafické techniky ponúkajú. Sú to predovšetkým tlače z hĺbky, najmä suchá ihla a lept, ktoré najlepšie vyhovujú jej zámerom. Práve mäkké línie tvarov, malebné tóny temných plôch a charakteristický zamatový vzhľad, ktorý suchá ihla umožňuje, jej dovoľujú tlmočiť krehké témy existenciálneho charakteru, ako osudové otázky byť či nebyť?, odhaľovanie vnútorného sveta, skrytosť alebo otvorenosť, hľadanie podstaty vlastnej osobnosti na základe osobnej skúsenosti či sprostredkovanej informácie. Výrazové prostriedky, ktoré volí, vychádzajú z možností tejto techniky ako sú tlač niekoľkých prekrývajúcich sa farieb a prevaha monochrómneho koloritu, ale i z iných postupov, najmä deformácie figúr a ich skrumáže i symboliky tvarov i významov.

(MH)

Všichni nikam spěcháme. 2018. Suchá ihla. 29,7 x 21 cm

Kontaktné údaje

+420 777 967 373
carpenter.katerina@gmail.com