Telek Pavol

Narodil sa 11. marca 1951 v Rimavskej Sobote. V rokoch 1973 – 1978 študoval na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici odbor výtvarná výchova u doc. Jána Jánošku a Františka Ondra. Po ukončení štúdií vyučoval výtvarnú výchovu na ĽŠU v Modrom Kameni a v Lučenci. Dnes žije v Lučenci a venuje sa maľbe, grafike a kresbe. Vo svojej maliarskej i kresliarskej tvorbe sa Pavol Telek celé roky snaží o hľadanie rovnováhy medzi figuratívnym a nefiguratívnym prejavom. Láka ho voľnosť a sloboda nespútanej abstrakcie, zároveň však pevný identifikovateľný tvar predstavuje pre neho základné spojivo s realitou. Vo svojej ranej tvorbe sa sústredil na krajinárske a figurálne motívy a postupnou štylizáciou tvarov dospel k osobitému rukopisu a tlmenej farebnosti, ktoré neskôr uplatnil i v expresívno-dramatických figurálnych kompozíciách, motivovaných tragickými okamihmi ľudského života. Postupne sa však, inšpirovaný pravekými kultúrami, sústredil na jednoduché až archetypálne tvary, čisté plochy a tlmenú zemitú farebnosť. Objavil svet iných civilizácií, mimozemšťanov a ufónov, ktorí sa stali hrdinami jeho komorných príbehov. Dnes sa znova vracia k abstrahovaniu tvarov a centre jeho záujmu je čistá plocha, línia a rytmus striedania farebných prvkov.

(MH)

Kompozícia I. 2021. Akryl. 40 x40 cm

Kontaktné údaje

M. R. Štefánika 13, 984 01 Lučenec
+421 948 004 449