Ryboň Marek

Narodil sa 2. októbra 1979 v Žiline. V rokoch 2000 – 2006 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Robert Jančovič). Žije v Žiline a venuje sa predovšetkým sochárskej tvorbe, objektu a rozmanitým technikám experimentálneho charakteru. Marek Ryboň sa dominantne venuje plastike, objektu a trojrozmernému obrazu, ale v jeho tvorbe sú bohato zastúpené i kresby, grafiky, maľby, inštalácie a dizajn. V súčasnosti jeho zámerom, ale najmä naturelu najviac vyhovuje drevo. Využíva však aj iné, často nekonvenčné materiály na prírodnej báze – piliny, rôzne drviny, pigmenty, pierka, transparentné fólie a polystyrén, ktoré tvaruje do nezvyčajných organických foriem. Výsledkom sú sochy a objekty bizarných tvarov, plošné kompozície plné odvážnych línií a štruktúr, alebo body painting ako výsledok akcie a gesta. Marek Ryboň je neobyčajne kreatívny a hľadá nové techniky i tvorivé postupy a materiály. Často využíva aj deštrukčné a veľmi neobvyklé sochárske i grafické zásahy do materiálu. Základnú inšpiráciu pre Marka Ryboňa predstavuje príroda a rastlinné prvky, najmä fragmenty dreva, kde ho zvlášť lákajú spontánne labyrinty chodbičiek a tunelov vytvorených hmyzom, ktoré zdôrazňuje farbou, alebo tento „živočíšny dezén“ prenáša na nekonečné baly papiera či plátna. Vytvára nové prekvapivé tvary, ktoré majú i symbolický význam a podčiarkujú identitu diela, posúvajúc ho do širších súvislostí.

(MH)

Remeslo má zlaté dno. Detail. 2017. Drevo a kameň. 100 x 100 x 100 cm
Vertikálny magnet. 2021. Drevo, kov, svetlo. v. 400 cm

Kontaktné údaje

Pri Rajčianske 48, 010 01 Žilina
+421907 817 100
marekrybon@post.sk
www.otvorenyatelier013.sk