Púček Ever

Narodil sa 21. decembra 1931 vo Vrútkach. Študoval na Škole umeleckého priemyslu v Karlových Varoch a v rokoch 1951 – 1952 na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe (prof. Otto Eckert, prof. František Tichý). Žije v Bratislave a dnes už časť roka aj v Podhradí pri Sučanoch. Venuje sa komornej maľbe. Evera Púčeka možno nazvať maliarom nostalgie a unikajúceho času. Inšpiráciou pre jeho komorné obrazy, realizované spočiatku náročnou technikou nitrolaku, no dnes už zväčša akrylu, sú spomienky na detstvo, rozprávky a príbehy, ale aj stovky exponátov národopisných zbierok a jeho súkromný archív. Masky a strašiaky z polí, prejav anonymnej ľudovej tvorivosti, ale aj detská kresba a poučenia z európskej moderny – to všetko sú inšpiratívne podnety, ktoré rezonujú v Púčekových symboloch a metaforách, plných poetickej imaginácie a lyriky, ale zároveň i jemnej irónie. Jeho obrazy, farebne žiarivé a tvarovo hutné, so silným emotívnym nábojom sú odrazom vnútorného precítenia reality – tej skutočnej i tej, čo tkvie hlboko v nás. Jeho výtvarná reč vychádza z jednoduchého geometrického tvaru, často na hranici abstrakcie, z plošnej kompozície a hravej a spontánnej farebnosti. Tvorba Evera Púčeka je imaginatívna, tlmočí jeho najvnútornejšie pocity, ale aj fragmenty ľudových tradícií, fašiangových veselíc a rituálov. Nájdeme v nej poľných strašiakov, masky, rozprávkové výjavy a hrady, zvieratká a dedinské zákutia, ojedinelo však i mestské scenérie.

(MH)

Dom na smetisku. 2019. Akryl. 80 x 40 cm
Vojnový strašiak. 2021. Akryl. 72,4 x 58,5 cm

Kontaktné údaje

Vlčkova 43, 811 04 Bratislava
+421 915 439 279