Mlčúch Robert

Narodil sa 24. marca 1977 v Bratislave, kde vrokoch 1998 – 2004 študoval na Vysokej škole výtvarných umení (prof. Juraj Meliš). Žije v Bratislave a venuje sa komornej i exteriérovej sochárskej tvorbe, dizajnu, kresbe ale najmä maľbe. Vo svojej sochárskej tvorbe pracuje Robert Mlčúch zväčša s bronzom, prípadne s hliníkom. Strieda realistické prvky so surrealistickými zostavami a „zátišiami“, využíva účinok klišé, zobrazujúc rozmanité kultové masky a totemy. V maľbe pôvodne tiež vychádzal z realistického tvaroslovia, od ktorého sa dostal ku geometrickej abstrakcii a cez jej žiarivú farebnosť až k svojmu súčasnému štýlu, kde však volí diametrálne odlišnú vyjadrovaciu reč. Je to naivne pôsobiaci plošný ilustratívny prejav evokujúci detskú seriálovú tvorbu a tvarovú estetiku hrdinov počítačových hier, cez ktorý chce symbolicky vyjadriť svoj protest voči prevahe moderných technológií. Uvedomuje si odvrátenú stranu postinternetovej éry a prenosných zariadení, ktoré zasahujú do života človeka už od detského veku a vsúvajú mu negatívne sociálne modely správania sa, brutalitu, ľahostajnosť, aroganciu. Prostredníctvom osudov svojho malého hrdinu „Kešu“, ktorý je vždy obeťou, sa snaží poukázať na správanie sa ľudí v období sociálnych sietí a virtuálnych spojení, na stratu zábran a emócií a na istú zvrátenosť, ktorá núti ľudí ubližovať si navzájom. Používa i iné metafory, ako zbrane, mobilné displeje, plynové masky, symboly radiácie i letristické prvky.

(MH)

Nikdy sa nevzdávaj. 2018. Akryl. 70 x 70 cm
Láska na prvý pohľad. 2021. Olej. 150 x100 cm

Kontaktné údaje

Nám. Hraničiarov 13, 851 03 Bratislava
+421 915 734 029
rmlcuch@yahoo.com
www.mlcuch.raduz.org