Brisudová Jana

Narodila sa 16. decembra 1976 v Bratislave. Od detstva sa zaujímala o výtvarnú tvorbu a v rokoch 1998 – 2002 sa venovala keramike v ateliéri Edity Gregorovej-Adamovej. V rokoch 2003 až 2008 študovala v ateliéri Tibora Bártfaya, nestora slovenského sochárstva. Jana Brisudová žije v Bratislave a venuje sa sochárskej tvorbe. Sochárka Jana Brisudová je vyznávačkou klasických sochárskych postupov a svoje diela realizuje temer výlučne v bronze. Možno ju zaradiť do poeticko-lyrickej až imaginatívnej línie s dôrazom na estetiku tvarov, eleganciu gest, či dynamiku kompozície. Jej tvorba je dôsledne figurálna a hoci sa sporadicky u nej objavujú témy z ríše zvierat a rýb, dominantne ju zaujala postava ženy. Vníma ju ako hrdinku, ktorá v každom období od pradávna až podnes našla svoje miesto a uplatnenie. Nevyčerpateľným žriedlom inšpirácie sa pre ňu stala harmónia a vyváženosť antiky, ale i gracióznosť a maniera secesie, ktorú pretavila do elegantných a plynulých tvarov svojich bronzových sôch. Jana Brisudová vo svojej tvorbe čerpá inšpiráciu z literárnych prameňov, antických mýtov, ale i z každodenných situácií, hľadajúc ich hlbší význam a vzájomné spojitosti. Práve metafora a silný epický náboj, ktoré sú trvalo prítomné v celej jej tvorbe, jej umožnili veľmi presvedčivým spôsobom reagovať i na súčasné nebezpečenstvo pandémie koronavírusu.

(MH)

Defeat Corona. 2020. Bronz. 50 x 50 x 5 cm
Kohútik jarabý. 2020. Bronz.v. 110 cm

Kontaktné údaje

Brnianska 15, 811 04 Bratislava
+421 903 511 282
galaxia.brisudova@gmail.com