Brezo Igi

Narodil sa 29. mája 1965 v obci Sihelné na Orave. Už od detstva maľoval a blízke kontakty s maliarom Ignácom Kolčákom ho nasmerovali k umeniu. Po pokuse o štúdium na Vysokej škole výtvarných umení vyštudoval hotelovú akadémiu. Precestoval temer celý svet a po návrate na Slovensko v roku 2008 začal maľovať. V roku 2015 získal štatút profesionálneho výtvarníka, má ateliér v Prahe i v Los Angeles, no trvalo žije a tvorí v Bratislave a už sa venuje výlučne maliarskej tvorbe. Maliar Igi Brezo je typ umelca, ktorý veľmi svojským spôsobom reaguje na okolitý svet. Je síce svetobežníkom, je to však najmä domáca príroda, ktorá sa zrkadlí v stovkách veľkolepých diel. Sú to jedinečné reflexie krajiny v jej expresívno-dramatických, poeticko-lyrických ba až fantazijných podobách. Brezove krajinárske kompozície sú zväčša harmonické a meditatívne, často prinášajú i eruptívne vízie pretavené cez vnútorný pocitový svet básnika, ktorý vníma krajinu ako personifikáciu magických a tajomných síl, čo sú v nej ukryté. Inšpiračné zdroje jeho tvorby však môžeme hľadať aj inde. Maľuje nekonečné vesmírne diaľky a neznáme galaxie, magický svet živlov, sporadicky i ľudské postavy a tváre, biblické témy i rozprávkové motívy, ale aj svet hudby, či intímne sondy do vnútorného sveta súčasného človeka. Jeho maliarske tvaroslovie čerpá z reality, ale viac ho lákajú možnosti, ktoré prináša nefiguratívny prejav, najmä abstraktný expresionizmus a akčná maľba, či európske podoby informelu. Tieto skúsenosti využíva vo svojich veľkorysých a eruptívnych obrazoch, ktoré prekvapujú dynamikou kompozície a kultivovanou farebnosťou.

(MH)

Hadí svet. 2021. Kombinovaná technika. 120 x80 cm

Kontaktné údaje

+421 903 444 388
brezo.art@gmail.com