Augustínová-Boteková Zuzana

Narodila sa 27. augusta 1969 v Bratislave. V rokoch 1984 – 1988 študovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole odbor textilné výtvarníctvo (akad mal. Ján Berger, akad. mal. Karol Pichler, akad. mal. Júlia Sabová) a v rokoch 1994 – 2000 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre textilu (prof. Eva Cisárová-Mináriková, doc. Jozef Bajus, doc. Júlia Sabová). V rokoch 1995 – 1997 si tu zároveň doplnila pedagogické minimum na spôsobilosť výučby výtvarnej výchovy u doc. Ladislava Čarného.
Žije v Bratislave a venuje voľnej výtvarnej tvorbe, koláži, maľbe, textilným objektom a textilnému úžitkovému umeniu. Popri vlastnej tvorbe sa venovala aj pedagogickej činnosti ako arteterapeutka v domove sociálnych služieb. Diela Zuzany Augustínovej-Botekovej nám otvárajú pohľad do jej vnútorného sveta – jemného, pokorného, plného imaginácie a fantázie. To vnímame z jej obrazov. A hoci je Zuzanin výtvarný jazyk výhradne abstraktný, je komunikatívny. Výrazná farebnosť prevažne teplých žiarivých tónov jej obrazov, hravosť tvarov a foriem, textúra farebnej plochy, neraz obohatená o textové odkazy či lettristické znaky robia jej diela príťažlivými, čitateľnými, blízkymi. Sú výpoveďou poetickej, až lyrickej duše umelkyne.
… „V poslednom období takmer fyzicky vstupuje do obrazov prácou – dotykom maľby vlastným prstom, čím svojim dielam vtláča symbolickú pečať hodnovernosti, autenticity, seba samej. Programovo ombinuje maľbu stextilom, pracuje s kolážou a frotážou. Tvorba Zuzany Augustínovej-Botekovej je dotykom ducha, ktorý aj nás pobáda ponoriť sa do svojho vnútra, hľadať v ňom Svetlo okolo nás alebo len Číru prítomnosť – ako vravia jej obrazy.“ Alena Piatrová

(MH)

Radostné očakávanie. 2023. Akryl a koláž na plátne. 100 x 80 cm

Kontaktné údaje

Radvanská 24, 811 01 Bratislava
+421 902 540 569
zuzana.botekova@gmail.com